top of page

в сърцето на Европейската

демокрация

От 2014 година насам имах честта да съм член на Европейския парламент в два последователни мандата, номинирана и избрана от Движението за права и свободи, член на делегацията на ДПС в групите АЛДЕ от 2014 до 2019 година и Обнови Европа от 2019 до 2024г.

Като член на Европейския парламент моите отговорности винаги са били пред гражданите на ЕС, пред България и пред моите избиратели. В ЕП интересите и гласът на гражданите намират своето най-силно отражение.

Моята роля като евродепутат беше много по-широка от гласуването по законодателни текстове. Аз бях активен участник в процеса на формиране на политики, които влияят на ежедневието днес и на бъдщето на всеки европеец.

Участвах в пленарни заседания и заседания на комисии, където представях моите становища и работех в тясно сътрудничество с колегите за разработването на компромисни решения, участвах в работни дискусии с европейски комисари и експерти от ЕК, обсъждах позиции с бизнес и браншови организации.

Като докладчик и докладчик в сянка по законодателни доклади и доклади по собствена инициатива, предлагах текстове, търсех компромисни решения, следях и влияех на напредъка на законодателните предложения, уверявайки се, че гласът на политическата група, която представлявам, е чут. И интересът на страната ми е защитен. Изготвянето на становища и предложения за резолюции винаги са били важна част от моята работа. Те отразяваха моите виждания по въпросите, засягащи Европейския съюз и неговите граждани.

Писмените обяснения на вот и задаването на въпроси с искане за писмен отговор бяха инструментите, чрез които гарантирах прозрачността и отчетността на моите действия пред гражданите. Тези инструменти ми позволиха да обясня и подкрепя моите решения, както и да изискам отговори от другите институции на ЕС по ключови въпроси.

Освен това, като представител на ЕС, аз участвах в международни делегации и срещи, където представлявах Европейския парламент и укрепвах международните отношения. Тази дипломатическа функция е критична за насърчаването на мира, стабилността и сътрудничеството на глобално ниво.

В своята ежедневна работа, аз бях мост между Европейския съюз и неговите граждани. Един от най-приятните аспекти на моята дейност бе възможността да каня свои избиратели на работното си място и да ги запозная с дейността на Европейския парламент.

От участието в пленарни заседания до работата в комисии и международни делегации, моята роля като евродепутат обхващаше широк спектър от дейности, които спомагат за формирането на законодателството на Европейския съюз, представляването на интересите на гражданите и осигуряването на прозрачност и отчетност в европейските институции.

10 години

"Гордея се, че през това десетилетие...

...винаги отстоявах националния интерес на България и извоювах уважението на моите колеги от всички страни на ЕС за моите позиции. Гордея се с това, че работих активно в ръководството на Групата Обнови Европа и поех отговорността за позициите на групата по ключови структурни политики."

Iskra_Mihaylova_pic_1.jpg

През дългата си професионална кариера съм работила в различни сфери и опитът от работата в тях винаги ми е давал експертиза и самочувствие в работата ми в ЕП. Заместник министър на регионалното развитие, отговорен за структурните фондове в България, и преди това изпълнителен директор на сдружение на общини. Винаги в ролята ми на Председател на Комисията по регионално развитие в ЕП се чувствах в свои води и достатъчно компетентна. А през 2017 г. имах честта да бъда отличена с награда за постижения в областта на регионалната политика и развитие на престижните MEP Awards.

 

Министър на околната среда и водите в България , председател на Комисия по околна среда и води в Народното събрание в България – опитът от тези позиции ми даде експертиза и позиции в целия пакет Подготвени за 55 и многото законодателни досиета във връзка с околната среда в Работната група на Обнови Европа.

 

Работата ми в Народната библиотека Св.св. Кирил и Методий ми даде знанията да работя по темите на участието на културата и културното наследство в зеления преход и Новия Европейски Баухаус.

 

Опитът ми от реализацията на програмата Еразъм в България ми ми даде самочувствие и много идеи за регулацията на Програма Хоризонт Европа. Работата по инвестиционни проекти и сътрудничеството с Камарата на строителите в България ми даде експертизата да работя по енергийната ефективност на сградите, дизайна на пазара на строителни материали, модела на интегрирането на възобновяемата енергия и дигитализацията в строителните процеси и енергийната ефективност на процесите на строителство.

bottom of page