top of page
1670924612010_20221213_EP-141745A_AR2_EG_070.jpg

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП.  


Изготвянето на въпроси, изискващи устен отговор, също е важна част от дейността на евродепутата в Европейския парламент. Тези въпроси се използват за поставяне на важни въпроси пред членовете на Европейската комисия или на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкретни теми или проблеми, които са от значение за гражданите на Европейския съюз.


Въпросите, изискващи устен отговор, могат да бъдат поставяни пред членовете на Европейската комисия по време на пленарните заседания на парламента или пред председателя на Съвета на министрите по време на съответните заседания на Съвета. Те обикновено се отнасят до въпроси относно изпълнението на законодателството на Европейския съюз, политически въпроси, инициативи или предложения за законодателство, както и към въпроси, свързани с докладите и документите, които са предмет на разискване в парламента.


Изготвянето на тези въпроси изисква подготовка, анализ на съответната тема или проблем, обсъждане с колегите и подготовка на текста на въпроса. Те се представят председателстването на сесията на парламента или на Съвета на министрите по време на съответните заседания, където членовете на Европейската комисия или на Съвета отговарят устно на въпросите пред парламентарците.

въпроси

изискващи устен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. 

Въпросите с искане за писмен отговор са инструмент, който евродепутатите използват за да зададат конкретни въпроси към Европейската комисия или Съвета на Европейския съюз. Тези въпроси могат да се отнасят до широк спектър от теми, включително изпълнението на ЕС законодателство, политики, мерки и инициативи на ЕС, както и други въпроси от обществен интерес. Въпросите с искане за писмен отговор позволяват на депутатите да получат детайлна информация и да упражняват своя контрол над другите институции на ЕС. Отговорите се предоставят писмено и се публикуват заедно със самите въпроси, което допринася за повишаване на прозрачността на дейностите на Европейския съюз.

въпроси

изискващи писмен отговор

colorblock1-01.png
colorblock1-01.png
timeline-01.png

въпроси

изискващи 

 писмен отговор

изискващи 

 устен отговор

Отправила съм общо 36 въпроса с искане за писмен отговор за двата ми парламентарни мандата в ЕП.

1

2024

4

2023

5

2022

1

2

2021

1

2020

2

2019

1

2018

3

3

2017

2

12

2016

5

2015

4

6

2014

1

Отправила съм общо 17 въпроса с искане за писмен отговор за двата ми парламентарни мандата в ЕП.

Повече информация относно зададените от мен въпроси с искане за писмен и устен отговор може да откриете тук

bottom of page