top of page

Посетителска група от област Благоевград

В понеделник, 20-ти юни, посрещнах посетителска група от област Благоевград, в Европейския парламент в Брюксел.


По време на двудневното посещение, моите гости имаха възможност да видят отблизо Европейския парламент, основно средище за дебат, вземане на политически решения на равнището на Европейския съюз като гарант за демокрация.


Част от програмата включваше лекция, посветена на правомощията, състава и ролята на Европейския парламент, неговото функциониране и текущи дейности.


По време на беседата ги запознах с европейския план за възстановяване и устойчивост, който беше съгласуван през юли 2020 г., в отговор на икономическата криза, предизвикана от пандемията.

Институциите на ЕС се споразумяха за плана за възстановяване и устойчивост, в основата на който беше Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) - пакет от 560 млрд. евро, включително 310 млрд. евро под формата на субсидии. Renew Europe взе активно участие в това споразумение, белязано от исторически общ дълг, управляван от Европейската комисия.


Времето за първа оценка беше вчера, 23-ти юни, с гласуването на първия годишен доклад за прилагането на механизма от Европейския парламент, който заседава днес на пленарна сесия в Брюксел.

bottom of page