top of page

срещи

събития

и

coverphotoM.png

"Гордея се, че участвах ...

...в изграждането на визионерските и градивни политики на ЕС заедно с колегите, но и с комисарите и експертите от ЕК и правителствата на страните членки. Визионерските решения не се взимат за 4 или 5 години. Те имат смисъл, когато определят поведението на ЕС за десетилетия напред – на политическо ниво, като инвестиции, научни изследвания и конкретни проекти. Необходима е приемственост и последователност. Очаквам и новите членове на ЕП от ДПС да продължат работа по основните политики."

Участието ми в множество международни делегации, работни групи и конференции ми позволи не само да представям и защитавам политиките на Европейския съюз, но и да създавам дълготрайни партньорства и да участвам в значими дискусии, които оформят глобалните политически насоки. Чрез тези международни форуми аз споделях визията на ЕС за мирно и проспериращо бъдеще, като едновременно с това събирах ценни възгледи и перспективи, които обогатиха моята работа и разбирания. Този активен дипломатически ангажимент също подчерта ролята на личните контакти в международните отношения и  значението на отворената и конструктивна комуникация за постигането на последователна и ефективна външна политика. Освен ангажиментите ми с международни колеги, значителна част от моята работа се състоеше и в интензивно взаимодействие с българските ми колеги както в Европейския парламент, така и с българското правителство. Това сътрудничество беше насочено към координиране на националните и европейските политики, гарантирайки, че интересите и приоритетите на България са добре представени и защитени на европейско ниво. Тези усилия бяха ключови за укрепването на позицията на България в рамките на ЕС и за постигането на съгласие по важни въпроси, засягащи нашата страна.

През последното десетилетие аз работих активно по няколко големи теми, което личи от моята парламентарна дейност. По тези теми съм участвала и в редица събития- кръгли маси, семинари, конференции, дискусии. Сред събитията организирани от мен, с подкрепата на АЛДЕ, "Обнови Европа" и ЕП са семинари, единият от които пътуващ, две изложби, конференции, кръгла маса и уебинари. Ето и някои от тях: ​

Интеракцията с избирателите и заинтересованите страни е фундаментален аспект от ролята на евродепутата, който изисква постоянно внимание и ангажираност. Този процес не само укрепва демократичните основи на Европейския съюз, но и гарантира, че законодателната работа на парламента е тясно свързана с реалните нужди и очаквания на гражданите. Като евродепутат за мен винаги е било приоритет да поддържам връзка с моите избиратели. Чрез редовни публични срещи, обществени форуми и неформални събирания през изминалите 10 години, аз бях в състояние да събирам обратна връзка директно от хората, които представлявам. Срещите с избиратели в България и по време целогодишно организираните от мен посетителски групи винаги са били основен елемент от моята работа, още повече, те бяха един от най-приятните аспекти на моята дейност. За десестте години, в които бях евродепутат по моя покана над 600 човека на различна възраст от цяла България посетиха Европейския парламент и се запознаха с дейността на депутатите. 

bottom of page