top of page
wallpapersden.com_vienna-austria-capital

Австрия

GAMON Claudia.png

GAMON

Claudia

Партия: : NEOS – Das Neue Österreich

Отговорности в ЕП

  • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

  • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

  • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , член

  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

  • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

Делегации:

  • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместник-председател

  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместващ член

bottom of page