wallpapersden.com_vienna-austria-capital

Австрия

GAMON

Claudia

Партия: : NEOS – Das Neue Österreich

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместник-председател

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместващ член

contact Iskra:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design