top of page
будапеща.jpg

Унгария

CSEH Katalin.png

CSEH

Katalin

Партия: Momentum

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по външни работи, член

 • Подкомисия по правата на човека, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

 • Комисия по регионално развитие, заместващ член

 • Комисия по бюджетен контрол, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместващ член

DONATH Anna Julia.png

DONÁTH

Anna Júlia

Партия: Momentum

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

 • Специална комисия за чужда намеса във всичкина всички демократични процеси на Европейския съюз, включително дезинформация, член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания, член

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, заместващ член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, заместващ член

bottom of page