top of page
Romania-capital-Bucharest.jpg

Румъния

romania_11-01.png

GHEORGHE
Vlad

Партия: Uniunea Salvați România

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по бюджети, член

 • Комисия по транспорт и туризъм , заместващ член

 • специална комисия за борба с рака, заместващ член

 • Комисия по петиции, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, член

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания, заместващ член

CIOLOS Dacian.png

CIOLOŞ

Dacian

Партия: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Председателски съвет, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа , председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Делегации

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация за връзки с Южна Африка, заместващ член

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, заместващ член

PISLARU Dragos.png

PÎSLARU

Dragoş

Партия: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член, координатор

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

 • подкомисия по данъчни въпроси, член

Делегации

 • Делегация за връзки с Япония, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати , заместващ член

BOTOS Vlad-Marius.png

BOTOŞ

Vlad-Marius

Партия: Uniunea Salvați România

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по култура и образование, член

 • Комисия по регионално развитие , заместващ член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, член

 • Анкетна комисия за защита на животните по време на транспорт, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания(Vice-Chair)

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, заместващ член

STRUGARIU Ramona.png

STRUGARIU

Ramona

Партия: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии:

 • Комисия по бюджетен контрол, заместващ член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

 • Комисия по петиции, заместващ член

Делегации:

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, заместник-председател

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, заместващ член

GHINEA Cristian.png

GHINEA

Cristian

Партия: USR-PLUS 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по регионално развитие. заместник-председател, заместник-координатор

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член

 • Комисия по бюджетен контрол, член

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, заместващ член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, заместващ член

ŞTEFĂNUȚĂ_1-01.png

ŞTEFĂNUȚĂ

Nicolae

Партия: Uniunea Salvați România

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Отговорности в парламентарната група "Обнови Европа", координатори

Комисии

 • Комисия по бюджети, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, координатор, член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместник-председател

 • Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, заместващ член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, заместващ член

GLUCK Andreas_1-01.png

TUDORACHE

Dragoş

Партия: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, председател

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместник-координатор, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана , заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово, член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

bottom of page