The-Ultimate-2-Day-Amsterdam-Travel-Itin

НИДЕРЛАНДИЯ

NAGTEGAAL

Caroline

Партия: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

Делегации

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, член

 • Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия, член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

RAFAELA

Samira

Партия: : Democraten 66

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по международна търговия, член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили, член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация за връзки с Меркосур, заместващ член

 • Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС, заместващ член

SCHREINEMACHER

Liesje

Партия: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии  

 • Комисия по международна търговия, член

 • Комисия по правни въпроси, член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация за връзки с Япония, заместващ член

AZMANI

Malik

Партия: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

GROOTHUIS

Bart

Партия: : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Иран, член

 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО, заместващ член
   

SCHREINEMACHER

Liesje

Партия: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии  

            

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по рибно стопанство, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия, заместващ член

IN ’T VELD

Sophia

Партия: : Democraten 66

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член, координатор

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, член

contact Iskra:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design