ИРЛАНДИЯ

ANDREWS

Barry

Партия: : Fianna Fáil Party

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по развитие, заместващ член

 • Комисия по международна търговия, член

Делегации

 • Делегация за връзки с Южна Африка, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, заместващ член

CANFIN

Pascal

Партия: Fianna Fáil Party

Отговорности в ЕП

ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа

Комисии

                

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

contact Iskra:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design