top of page

Финландия

KATAINEN Elsi.png

KATAINEN

Elsi

Партия: Suomen Keskusta

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместник-председател

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Канада, заместващ член

PEKKARINEN Mauri.png

PEKKARINEN

Mauri

Партия: Suomen Keskusta

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , член

 • Комисия по бюджети, заместващ член
  Комисия по регионално развитие, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Япония, член

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместващ член

 • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, заместващ член

TORVALDS Nils.png

TORVALDS

Nils

Партия: Svenska folkpartiet

Отговорности в ЕП

ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

       

 • Комисия по бюджети, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член, координатор

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

bottom of page