top of page

посетителски групи

Един от най-приятните аспекти на моята дейност е възможността да каня свои избиратели на работното си място, да ги запозная с дейността и ролята на Европейския парламент. На гости са ми били над 10 групи граждани на различна възраст от всички краища на България.

Посетителска група от Търговище

Посетителска група от Търговище

11 септември 2019 г.

Посетителска група от област Враца

Посетителска група от област Враца

9 ноември 2022 г.

Посетителска група от област Разград

Посетителска група от област Разград

11 ноември 2019 г.

Посетителска група от община Кърджали, както и студенти и ученици от Бургас

Посетителска група от община Кърджали, както и студенти и ученици от Бургас

1 юни 2023 г.

Посетителска група служители и сътрудници в Централата на ДПС и младежи

Посетителска група служители и сътрудници в Централата на ДПС и младежи

7 ноември 2023 г.

Посетителска група от област Благоевград

Посетителска група от област Благоевград

21 юни 2022 г.

Посетителска група от област Пазарджик

Посетителска група от област Пазарджик

12 октомври 2022 г.

Посетителска група от областите Враца, Перник и София

Посетителска група от областите Враца, Перник и София

7 март 2023 г.

Посетителска група от общините Самоков, Своге, Средногорие, Костинброд и Божурище, както и област Ямбол

Посетителска група от общините Самоков, Своге, Средногорие, Костинброд и Божурище, както и област Ямбол

21 март 2023 г.

bottom of page