top of page
800px-Logo_of_Renew_Europe.svg.png
european-commission-logo-FC9DC54458-seek
EP logo RGB_EN.png
_head_coa.png

КРЪГЛА МАСА 

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

2023

„ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР: ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА 2023 Г.“

кой взе участие ?

Iskra_Mihaylova_pic_1.jpg

Искра Михайлова

зам.председател на политическата група "Обнови Европа" в Европейския парламент

L0.jpg

инж. Любомир Качамаков

Зам-председател на УС на КСБ

Вице-президент  CONFEDERATION OF INTERNATIONAL CONTRACTORS’ ASSOCIATIONS

Mk.jpg

Мартина Кръстева

"Строителна Квалификация" ЕАД

Cvetelina_Neshkova.jpg

Цветелина Нешкова

„Алианс за регионални и граждански инициативи“

zx952y526_2833769.jpg

Марияна Хамънова

Изпълнителен директор “Cleantech” България 

П Р О Г Р А М А

Представяне на участниците

10:00 ч.

10:10 ч.

„Европейската година на уменията 2023 и нейното значение за Европейското устойчиво развитие“ - г-жа Искра Михайлова – вицепрезидент на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент

10:20 ч.

10:30 ч.

г-жа Ваня Тивидошева – Директор дирекция „Професионално образование и обучение“ Министерство на образованието и науката

10:40 ч.

10:50 ч.

Ролята на професионалното образование и обучение за подобряване на строителните умения – инж. Любомир Качамаков - Зам-председател на УС на КСБ

Ролята на цифровите и зелени умения в строителния сектор – предпоставки за устойчив преход- г-жа Мариана Хамънова – изпълнителен директор “Cleantech” България 

11:00 ч.

11:10 ч.

„Изграждане на квалифицирана работна сила в строителния сектор за устойчиво бъдеще“– г-жа Мартина Кръстева „Строителна Квалификация“ ЕАД

„Ролята на глобалното образование за формирането на устойчиви модели за професионално образование и кариерно развитие“  - г-жа Цветелина Нешкова – „Алианс за регионални и граждански инициативи“

11:20 ч.

Дискусия – въпроси и отговори

1_3.jpg

МЕДИЯ ОТ СЪБИТЕТО

СНИМКИ

 КЛЮЧОВИ ИЗКАЗВАНИЯ 

Адриана Сукова  е завършила “Организация и управление на селското стопанство” и “Икономическа журналистика” в УНСС – София. Има следдип­ломни квалификации в Института по аграрна икономика – София, в Колежа за държавни служители – Великобритания, във ФАО – Рим, Италия, в университета “Обихиро” в Япония, в колежа в Уай – Великобритания, в Центъра за европейски изследвания в София. Била е консултант и преводач в университета “Делауеър” – USAID, и икономист в АПК “Съединение” – гр. Съединение.

Десет години е работила на различни постове в Министерството на земеделието и горите, включително като заместник-министър. Отговаряла е за проектите за селско стопанство в регионалния офис на Световната банка в България. Била е изпълнителен директор на Българската международна стопанска асоциация (BIBA) и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Мариета Георгиева заема тази длъжност за втори път, като на същия пост е била и през 2022 г. Притежава богат професионален опит в сферата на образованието. Повече от 20 години е директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин. Била е и преподавател в локалния център на Нов български университет в същия град.

В периода от 2012 г. до 2015 г. работи като национален експерт по Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) към Центъра за развитие на човешките ресурси.

По образование е машинен инженер с диплома от Техническия университет в София. Завършила е също математика и информатика в СУ „Св. Климент Охридски“. Има магистратура по образователен мениджмънт от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Преминала е през множество допълнителни квалификации.

Мариета Георгиева е двукратен носител на почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“ за цялостна високопрофесионална дейност в системата на образованието.

Г-жа Марияна Хамънова е изпълнителен директор на Cleantech Bulgaria – бизнес мрежа за устойчиво развитие, работеща в тясно сътрудничество с публични институции, местна власт, бизнес, академични среди и организации за научни изследвания и иновации. През годините компанията е подкрепила над 250 стартиращи компании по пътя им към пазара и е внедрила над 10 програми за ускоряване с фокус върху климатичните иновации, кръговрата и устойчивото управление на ресурсите. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), орган на ЕК. Cleantech България работи като RIS Hub Manager на EIT Manufacturing и има над 10 години опит като представител за България на EIT Climate KIC, EIT InnoEnergy, EIT Food, както и партньор на другите EIT KIC, а именно EIT Urban Mobility, EIT Raw материали и EIT Culture&Creativity.
Като представител на Cleantech Bulgaria г-жа Марияна Хамънова има над 12 години опит в областта на подкрепата на иновациите, устойчивото развитие, изменението на климата и кръговата икономика. Тя координира изпълнението на всички програми и проекти на Клийнтех България за бизнес инкубиране, консултиране и менторство на стартиращи и иновативни МСП, както и отговаря за бизнес развитието на организацията.
Г-жа Хамънова е асоцииран преподавател в Университета за финанси, предприемачество и иновации в София (ВУЗФ) и води занятия като част от магистърската програма „Кръгова икономика и устойчиво управление“, разработена съвместно от ВУЗФ и Клийнтех България. През годините тя е била вдъхновяващ лектор на множество събития в рамките на иновационната екосистема и е признат професионалист в подкрепата на местни участници в процеса на разработване и прилагане на устойчиви бизнес решения и стратегии за трансформация.

За мен образованието е ценност. Правото на образование е право на всяко човешко същество, което му дава възможност да избира своето бъдеще, да гради и да променя за добро.


Подкрепям целите на Европейския съюз в областта на образованието, науката и иновациите, защото съм убедена, че само по този път можем да гарантираме бъдеще за нашите страни и за целия ЕС.В продължение на години работих за реализацията на европейската регионална кохезионна политика в България. Убедена съм, че тя облагодетелства страната ни, че има бъдеще и че все още предстоят осъзнаването на нейното значение за страната ни и за Европа като цяло и изграждането на стабилни знание за ефекта от кохезионната политика.​


Вярвам в силата на свободното предприемачество и знам, че всеки човек би предпочел достойно да работи и печели, а не да чака на помощи и милостиня. За това съм работила винаги и за това съм търсила подкрепа и от хората, които са ме избирали за народен представител. 

„Алианс за регионални и граждански инициативи“ е неправителствена организация за обществена полза, регистрирана през април 2006 г. Централният офис е в гр.София, като има разкрити клонове в пет града в България – Хасково, Благоевград, Видин, Силистра и Ловеч. Сдружението разполага с лиценз No 200712450 от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) за организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация за 31 професионални направления в 56 специалности.

​Мисията на АРГИ е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Магистър по „Трудова психология” от Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  г-жа Мартина Кръстева е част от Камарата на строителите в България от 2014 г., заемайки първоначално позиция експерт „Професионална квалификация“, а от 2018 г. е ръководител на отдел „Професионална квалификация“ в строителната организация. Основните професионални направления в дейността са свързани с разработването и прилагането на стратегически политики и оперативни дейности на Камарата на строителите в България в областта на професионалното образование и обучение. Точка за контакт на заинтересованите страни по въпросите на професионалното образование и обучение в строителния сектор на национално ниво. Подпомага  управлението на планирането и стратегическото развитие на „Строителната квалификация“ ЕАД за повишаване  качеството на човешките ресурси чрез провеждане на професионално обучение и актуализиране на придобитата квалификация. Член на експертна комисия "Стопанско управление и администрация" към Националната агенция за професионално образование и обучение. 

L0.jpg

инж. Любомир Качамаков

Зам-председател на УС на КСБ

Вице-президент  CONFEDERATION OF INTERNATIONAL CONTRACTORS’ ASSOCIATIONS

Любомир Качамаков е машинен инженер от Техническия университет в София.

Работи в областта на строителството през последните 24 години и има опит като изпълнителен директор в няколко строителни компании, работещи в областта на пътното, железопътното, екологичното и жилищното строителство.

Собственик и изпълнителен директор на акционерно дружество “КОМАНС 2000”, създадено през 1990 г.

Заместник председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ).

Председател на Софийското областно представителство на КСБ.

Два мандата вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), отговарящ за МСП.

Член на борда на директорите на “Строител” – медията на Камарата на строителите в България.

През 2022 г. той е избран за вицепрезидент на CICA, Конфедерацията на асоциациите на международните изпълнители.

ЗАПИС ОТ КРЪГЛАТА МАСА

bottom of page