top of page
Stockholm Sweden Panorama

Швеция

AL - SAHLANI Abir.png

AL-SAHLANI

Abir

Партия: Centerpartiet

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Ирак, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово, заместващ член

FEDERLEY Fredrick.png

FEDERLEY

Fredrick

KARLSBRO Karin.png

KARLSBRO

Karin

Партия: Liberalerna

Отговорности в ЕП:

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

  

 • Комисия по международна търговия, член, координатор

 • Подкомисия по правата на човека, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Беларус, заместник-председател

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, заместващ член

Партия: Centerpartiet

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по рибно стопанство, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Анкетна комисия за защита на животните по време на транспорт, член

Делегации

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

bottom of page