top of page
PictureLjubljana2.jpg

Словения

GROSELJ Klemen.png

GROŠELJ

Klemen

Партия: Lista Marjana Šarca

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Комисии

 • Комисия по външни работи, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, член

 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТОAssembly, заместващ член

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, заместващ член

JOVEVA Irena.png

JOVEVA

Irena

Партия: Lista Marjana Šarca

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по култура и образование, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Палестина, заместващ член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

 •  Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, заместващ член

bottom of page