top of page

Испания

BAUZA DIAZ Jose Ramon.png

BAUZÁ DÍAZ

José Ramón

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП:

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група:

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии:

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

BILBAO BARANDICA Izaskun.png

BILBAO BARANDICA

Izaskun

Партия: : Partido Nacionalista Vasco

Отговорности в ЕП:

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група:

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии:

 • Комисия по рибно стопанство, член

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с държавите от Андската общност, заместник-председател

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати , заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

CANAS Jordi.png

CANFIN

Pascal

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП:

ЕП, член

Комисии:                   

 • Комисия по международна търговия, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

 • Комисия по петиции, заместващ член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

Делегации:

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Меркосур, член

 •  Делегация за връзки с държавите от Южна Азия, заместващ член

bottom of page