top of page
800px-Logo_of_Renew_Europe.svg.png
SU-logo.png
NEB_BG.jpg

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС

Ролята на културните институции в България

КОНФЕРЕНЦИЯ

30 ноември 2022

16:30ч.

място на провеждане: Софийски университет "Св.Климент Охридски,

Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

Конференцията се проведе по инициатива на г-жа Искра Михайлова - зам.председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент

Събитието се проведе хибридно, както присъствено така и онлайн през платформата
ZOOM.

Събитието се организира с финансовата подкрепа на групата
"Обнови Европа" в Европейския парламент

кой взе участие?

20221110_EP-139211A_AR2_009.jpg

Искра Михайлова

Евродепутат, заместник председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент

BuMIg6Qa_400x400.jpg

г-н Маркос Рос Семпере 

член на Европейския парламент и докладчик по доклада относно Новия Европейски Баухаус на Европейския парламент

portraitssmall.jpg

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова 

УАСГ, Строителен факултет, Катедра  “Организация и икономика на строителството

АДончева.jpg

доц. д-р Анета Дончева

Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), Преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

harizanova-2-2019.png

Проф. дфн Оля Харизанова 

СУ, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Център за върхови постижения (ЦВП) “Наследство БГ“

NEB_BG.jpg

П Р О Г Р А М  А

Искра Михайлова – зам.председател на групата Обнови Европа в Европейския Парламент

Откриване на Конференцията

16:30ч.

16:35ч.

г-н Маркос Рос Семпере  - член на Европейския парламент и докладчик по доклада относно Новия Европейски Баухаус на Европейския парламент - Видеообръщение

Дискусия I: Цели и предизвикателства пред Новия Европейски Баухаус

  • Представител на Министерство на Културата на Република България

  • инж. Илиян Терзиев - председател на УС на Камарата на строителите в България

  • арх. Владимир Милков - председател на УС на Камарата на архитектите в България

Дискусия II: Културното наследство в контекста на Новия Европейски Баухаус

  • Проф. д-р инж. Фантина Рангелова - УАСГ, Строителен факултет, Катедра  “Организация и икономика на строителството“

  • доц. д-р Анета Дончева и Димитър Копаров - докторант- СУ, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика

  • Проф. дфн Оля Харизанова - СУ, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Център за върхови постижения (ЦВП) “Наследство БГ“

неформален обмен на мнения
(относим към панелистите и присъстващите в залата)

18:00

МЕДИА ОТ СЪБИТИЕТО

_G3A2317.jpg

СНИМКИ ОТ СЪБИТЕТО:

NEB_BG.jpg
20221110_EP-139211A_AR2_316_edited.png

„Новият европейски Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия. Също така е катализатор за осъществяване на преобразуващи промени в творческите, строителните и бизнес екосистеми и за ново разбиране и качество при планирането, проектирането и изграждането на бъдещия ни живот."

Искра Михайлова

NEB_BG.jpg
1440px-Marcos_Ros_Sempere_edited.png

"В лицето на колегата ми Искра Михайлова разполагате с много отдаден член на парламента следящ развитието на инициативата „Нов Европейски Баухаус“. Тя е изключотелно проактивна и допринася много за работата, извършвана на нашата институция. Днес сме събрали, за да поговорим за целите на инициативата „Нов Европейски Баухаус“ и за предизвикателствата при постигането на тези цели, както и за връзката й с културното наследство. Целта на инициативата е да обедини културата, архитектурата, дизайна и планирането на градската среда в единна кауза в служба на обществото."

г-н Маркос Рос Семпере 

"Камарата на строителите в България е изключително активна по отношение на инициативите на Европейската комисия за Зелената сделка, крьговата икономика, енергийно ефективното обновяване на сградния фонд, включването на модерни технологии и практики.

 

КСБ подкрепя напьлно идеята за Нов европейски Баухаус, за модернизиране на подходите, новите техники и материали в строителството.

Използвам възможността да заявя готовността на КСБ за сытрудничество с всички европейски и национални институции, за да могат да се постигнат целите на инициативата.

Камарата е отворена за включване в реазлирането на проекти по

Новия европейски Баухаус, както на централно ниво, така и като Областни представителства, с каквито ние разполагаме в 27 града на страната."

1501_8307260125124301042_original_edited.png

инж. Илиян Терзиев

NEB_BG.jpg

ЦВП „Наследство БГ“ обединява в научноизследователска и развойна мрежа модернизирани ресурси на 12 партньори, новоизградени модули и мощности за споделена употреба от различни екипи.

проф. Оля Харизанова

_G3A2542_edited.png
NEB_BG.jpg
_G3A2401_edited_edited.png

"Идеята за Новия европейски Баухаус е толкова близко до целите за устойчиво развитие, че би било естествено точно библиотеките в България да бъдат неговите  пропагандатори и активни представители"

доц. д-р Анета Дончева

NEB_BG.jpg

"Новият европейски Баухаус приближава политиките на Зеления пакт и дигиталната трансформация до гражданите на Европа. Превръща културните средища в активни средища на социалния живот и социализирането на културното наследство и обновяване на градската среда. Също така обединява  енергийната ефективност, строителството, дигиталните техники за управление на ресурсите, културата и културните ресурси с ежедневието на европееца"

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова 

portraitssmall_edited.png

ЗАПИС ОТ СЪБИТЕТО:

Slide show

bottom of page