800px-Logo_of_Renew_Europe.svg.png
SU-logo.png
NEB_BG.jpg

НОВ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС

Ролята на културните институции в България

КОНФЕРЕНЦИЯ

30 ноември 2022

16:30ч.

място на провеждане: Софийски университет "Св.Климент Охридски,

Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

Конференцията се организира по инициатива на г-жа Искра Михайлова - зам.председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент

Събитието ще се проведе хибридно, както присъствено така и онлайн през платформата
ZOOM.
За да заявите своето участие онлайн моля, попълнете своите данни в полето в края на страницата. 

Събитието се организира с финансовата подкрепа на групата
"Обнови Европа" в Европейския парламент

кой ще участва?

20221110_EP-139211A_AR2_009.jpg

Искра Михайлова

Евродепутат, заместник председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент

BuMIg6Qa_400x400.jpg

г-н Маркос Рос Семпере 

член на Европейския парламент и докладчик по доклада относно Новия Европейски Баухаус на Европейския парламент

1603462295.jpg

арх. Владимир Милков 

председател на УС на Камарата на архитектите в България

portraitssmall.jpg

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова 

УАСГ, Строителен факултет, Катедра  “Организация и икономика на строителството

АДончева.jpg

доц. д-р Анета Дончева

Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), Преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

harizanova-2-2019.png

Проф. дфн Оля Харизанова 

СУ, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Център за върхови постижения (ЦВП) “Наследство БГ“

П Р О Г Р А М  А

Искра Михайлова – зам.председател на групата Обнови Европа в Европейския Парламент

Откриване на Конференцията

16:30ч.

16:35ч.

г-н Маркос Рос Семпере  - член на Европейския парламент и докладчик по доклада относно Новия Европейски Баухаус на Европейския парламент - Видеообръщение

Дискусия I: Цели и предизвикателства пред Новия Европейски Баухаус

  • Представител на Министерство на Културата на Република България

  • инж. Илиян Терзиев - председател на УС на Камарата на строителите в България

  • арх. Владимир Милков - председател на УС на Камарата на архитектите в България

Дискусия II: Културното наследство в контекста на Новия Европейски Баухаус

  • Проф. д-р инж. Фантина Рангелова - УАСГ, Строителен факултет, Катедра  “Организация и икономика на строителството“

  • доц. д-р Анета Дончева и Димитър Копаров - докторант- СУ, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика

  • Проф. дфн Оля Харизанова - СУ, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Център за върхови постижения (ЦВП) “Наследство БГ“

неформален обмен на мнения
(относим към панелистите и присъстващите в залата)

18:00

Организаторите си запазват правото да променят програмата

Заяви своето онлайн участие:

Благодаря за регистрацията!