top of page
liuksemburgas_kelione_14646_news.jpg

Люксембург

GOERENS Charles.png

GOERENS

Charles

Партия: : Parti démocratique

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по конституционни въпроси, заместник-председател

 • Комисия по развитие , член, координатор

 • Подкомисия по правата на човека, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по бюджети, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС, член

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, заместващ член

SEMEDO Monica.png

SEMEDO

Monica

Партия: Parti démocratique

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по култура и образование,  член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

 • Комисия по петиции, член

 • Специална комисия за борба с рака, заместващ член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация за връзки с държавите от Андската общност, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

bottom of page