top of page
litva.jpg

Литва

AUSTREVICIUS Petras.png

AUŠTREVIČIUS

Petras

Партия:  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член  

 • Съвет на председателите на делегации, член  

Отговорности в парламентарната група

 • „Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по външни работи, член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, член, координатор

 • Комисия по транспорт и туризъм , заместващ член

 • Подкомисия по правата на човека, заместващ член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Афганистан, председател

 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО, член

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация за връзки с Беларус, заместващ член

USPAKICH Viktor.png

USPASKICH

Viktor

Партия: Darbo partija

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по регионално развитие, член

 • Комисия по правни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, член

 • Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, заместващ член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, заместващ член

bottom of page