top of page
Madrid

Испания

BAUZA DIAZ Jose Ramon.png

BAUZÁ DÍAZ

José Ramón

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по транспорт и туризъм, координатор, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

BILBAO BARANDICA Izaskun.png

BILBAO BARANDICA

Izaskun

Партия: : Partido Nacionalista Vasco

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по рибно стопанство, член

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Андската общност, заместник-председател

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати , заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

CANAS Jordi.png

CAÑAS

Jordi

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии 

 • Комисия по международна търговия, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

 • Комисия по петиции, заместващ член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Меркосур, член

 • Делегация в съвместния парламентарен комитет ЕС - Мексико, член

GARCIANO Luis.png

GARICANO

Luis

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегацията в „Обнови Европа“

 • „Обнови Европа“, координатор

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член, координатор

 • Комисия по бюджети, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия, заместващ член
   

NART Javier.png

NART

Javier

Партия: Indépendant

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, член

 • Комисия по външни работи, член

 • Комисия по правни въпроси, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка, заместник-председател

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, заместващ член

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, заместващ член

PAGAZAURTUNDÚA_Maite.png

PAGAZAURTUNDÚA

Maite

Партия: Delegación Ciudadanos Europeos

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместник-председател

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

 • Комисия по петиции, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Палестина, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси на ЕС, включително дезинформация, член

RODRIGUEZ RAMOS Maria Soraya.png

RODRÍGUEZ RAMOS

María Soraya

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на делегации, член

Комисии

 • Комисия по развитие, заместващ член

 • Комисия по външни работи, член

 •  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, член

 • Подкомисия по правата на човека, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Панафриканския парламент, председател

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

SOLIS PEREZ Susana.png

SOLÍS PÉREZ

Susana

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по регионално развитие, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, заместващ член

 • специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Корейския полуостров, заместник-председател

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати , заместващ член

VAZQUEZ LAZARA Adrian.png

VÁZQUEZ LÁZARA

Adrián

Партия: Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Комисии

 • Комисия по правни въпроси, председател

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, член

 • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово, заместващ член

bottom of page