zagreb.jpg

FLEGO

Valter

Партия: Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии    

        

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по транспорт и туризъм  заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, заместник-председател

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, заместващ член

Хърватия

contact Iskra:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design