top of page
zagreb.jpg
FLEGO Valter.png

FLEGO

Valter

Партия: Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana

Отговорности в ЕП

  • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

  • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

  • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии    

        

  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

  • Комисия по транспорт и туризъм  заместващ член

Делегации

  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, заместник-председател

  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, заместващ член

Хърватия

bottom of page