top of page
Berlin

Германия

BEER Nicola.png

BEER

Nicola

Партия: Freie Demokratische Partei

Отговорности в ЕП

 • ЕП, заместник-председател

 • Бюро на ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател на ЕП

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Израел, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

GLUCK Andreas.png

GLÜCK

Andreas

Партия: Freie Demokratische Partei

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Южна Африка, член

 • Делегация за връзки с Канада, заместващ член

ERODOGLU Engin.png

EROGLU

Engin

Партия: Freie Wähler

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, член

 • Делегация за връзки с Афганистан, заместващ член

OETJEN Jan-Christoph.png

OETJEN

Jan-Christoph

Партия: Freie Demokratische Partei

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по транспорт и туризъм, заместник-председател

 • Комисия по развитие, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация за връзки с държавите от Машрек, заместващ член

HANH Svenja.png

HAHN

Svenja

Партия: Freie Demokratische Partei

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Отговорности в парламентарната група "Обнови Европа", координатор

Комисии

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, член

 • Комисия по международна търговия, заместващ член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, координатор

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, член

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, заместващ член

MULLER Ulrike.png

MÜLLER

Ulrike

Партия: Freie Wähler

 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на делегации , член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член, координатор

 • Комисия по петиции, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, председател

 • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

KORNER Moritz.png

KÖRNER

Moritz

Партия: Freie Demokratische Partei

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по бюджети, Заместник-координатор, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

Делегации

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, член

 • Делегация за връзки с Индия, заместващ член

bottom of page