top of page
ANSIP Andrus.png

ANSIP

Andrus

Партия: Eesti Reformierakond

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместник-председател

 • Комисия по петиции, член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Панафриканския парламент, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

 • Делегация за връзки с Израел, заместващ член

PAET Urmas.png

PAET

Urmas

Партия: : Eesti Reformierakond

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по външни работи, заместник член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, член
  Комисия по международна търговия, заместващ член

 • Комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз, включително дезинформация, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили, член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация за връзки с Япония, заместващ член

TOOM Yana.png

TOOM

Yana

Партия: Eesti Keskerakond

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по петиции, заместник-председател, координатор

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, член

 • Делегация за връзки с Ирак, заместващ член

Естония

bottom of page