top of page
Capital-Of-Denmark-1-scaled.jpg
CHRISTENSEN Asger.png

CHRISTENSEN

Asger

Партия: Venstre, Danmarks Liberale Parti

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член

 • Комисия по регионално развитие, заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Анкетна комисия за защита на животните по време на транспорт, координатор член 

Делегации

 • Делегация за връзки с Израел, заместващ член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, член

GADE Soren.png

GADE

Søren

Партия: Venstre, Danmarks Liberale Parti

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на делегации, член

Отговорности в парламентарната група

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по рибно стопанство, заместник-председател, координатор

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Индия, член

 • Делегация за връзки с Иран, заместващ член

 • Делегация за борба с рака, член

MELCHIOR Karen.png

MELCHIOR

Karen

Партия: Det Radikale Venstre

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по правни въпроси, член, координатор

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, заместващ член

Дания

LOKKEGAARD Morten.png

LØKKEGAARD

Morten

Партия: Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии:

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, заместник-председател

 • Комисия по международна търговия, заместващ член

 • Комисия по култура и образование, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, член

 • Делегация за връзки с Меркосур, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

SOGAARD-LIDELL Linea.png

SØGAARD-LIDELL

Linea

Партия: Venstre, Danmarks Liberale Parti

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация за връзки с Япония, заместващ член

PETERSEN Morten.png

PETERSEN

Morten

Партия: Det Radikale Venstre 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии:

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник-председател

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации:

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

bottom of page