top of page

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

Видео- конференция

22.06.2020 

събитието ще започне:

6814.jpg

Конференцията се организира от г-жа Искра Михайлова - зам.председател на политическата група "Обнови Европа" в Европейския парламент. Събитието ще се проведе изцяло онлайн през платформата ZOOM.

 

По време на конференцията ще се засегнат важни теми относно основните приоритети за ЕС отнасящи се за темата опазване на културното наследство, внедряване на иновации и дигитализация в следващото десетилетие и възможността за България да участва в реализирането им. 

Запознай се с участниците

82279635_1059073287761162_10840242548794

Искра Михайлова

зам.председател на политическата група "Обнови Европа" в Европейския парламент

zx620y348_3415393.jpg

Мария Габриел

Комисар по иновации, научни изследвания, култура,

образование и младеж

вежди-рашидов-106.jpg

Вежди Рашидов

председател на Комисия по културата и медиите в

Народното Събрание на Република България

Vasil-Nikolov-01-49-14.jpg

Чл.- кор. Проф. Васил Николов

Зам. Председател на Българска академия на науките 

bbanov-2.jpg

Боил Банов

Министър на  културата на Република България

Bell_nostra.jpg

Греъм Бел

Europa Nostra

Член на борда на Europa Nostra

72637895_2515805851813163_84419134618809

Инж. Д-р Даниел Панов

Председател на НСОРБ, Кмет на община Велико Търново

Емилия_Станева.jpg

д-р Емилия Станева-Милкова

Народен представител, член  на Комисията по културата и медиите и Комисия по политиките за българите в чужбина в Народното събрание на Република България

АДончева.jpg

     СУ „Св. Климент Охридски“ Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Доц. д-р Анета Дончева

01.jpg

арх. Габриела Семова-Колева

(ICOMOS)

Представител на Българския национален комитет на Международния съвет за паметници на културата и забележителни места

проф_Мила_Сантова.jpg

Чл.- кор. Проф. Мила Сантова

(ICOM)

Председател на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите

harizanova-2-2019.png

Проф. дфн  Оля Харизанова

СУ „Св. Климент Охридски“

18425486_10211541127257936_4305197858204

Димитър Копаров

     Докторант, СУ „Св. Климент Охридски“ Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Откриване на конференцията

10.00ч.                  

Искра Михайлова – зам.председател на групата Обнови Европа в Европейския Парламент

Тема: Дигитализацията – основен приоритет за ЕС в следващото десетилетие и възможност за България

Вежди Рашидов – председател на Комисия по културата и медиите в Народното Събрание на Република  България

Тема: Европейско и национално законодателство в областта на опазване на културното наследство. Възможности за дигитализация.

Боил Банов - Министър на културата на Република България

Тема: Национална политика на България за културното наследство в контекста на общата политика на ЕС

Чл.- кор. Проф. Васил Николов – Зам. Председател на Българска академия на науките

Тема: Българската академия на науките и дигитализацията на културното наследство

Ключовo изказване

10.40ч.                  

Мария Габриел – Комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Тема: Дигитализация, научни изследвания и иновации в областта на културното наследство

Панел 1

Предизвикателства пред дигитализацията на културното наследство

12.00ч.                

Греъм Бел – Член на борда на Europa Nostra

Тема: Цифровият дивидент: социално-приобщаващо културно наследство

арх. Семова-Колева – Представител на Българския национален комитет на Международния съвет за паметници на културата и забележителни места (ICOMOS)

Чл.- кор. Проф. Мила Сантова - Председател на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ICOM)

Тема: Виртуалният музей - възможно в невъзможното

Проф. дфн  Оля Харизанова – СУ „Св. Климент Охридски“

Тема: Социални и икономически ползи от културното наследство на България чрез нови технологии и подходи  

Панел 2

Модели на сътрудничество и добри практики

13.00ч.

Инж. Д-р Даниел Панов – Председател на НСОРБ, Кмет на община Велико Търново

Тема: Дигитализацията - инструмент в процеса на опазване и съхранение на културните наследства. Опитът на българските общини и примера на  историческата и духовна столица на България – Велико Търново

д-р Емилия Станева-Милкова Народен представител, член  на Комисията по културата и медиите и Комисия по политиките за българите в чужбина в Народното събрание на Република България

Тема: Опазване на културното наследство чрез дигитализация. Добри практики и перспективи - съавторство д-р Емилия Станева-Милкова, д-р Цветелина Войчева

Доц. д-р Анета Дончева - СУ „Св. Климент Охридски“ Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Тема: Развитие на умения и компетенции в библиотечния сектор чрез въвеждане на концепцията за дигитална трансформация. Българско партньорство в Проект БИБЛИО ( Еразъм + КА2/ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики / Sector Skills Alliance)

Димитър Копаров докторант, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Тема: Дигитализацията като средство за валоризиране и съхраняване на културното наследство в българските градове

Заяви участие

Благодарим за регистрацията!

За първи път ползвате ZOOM и не сте сигурни как да влезете и да гледате конференцията ? Тук ще намерите инструкции как да се присъединиш:

bottom of page