top of page

П   О   К   А   Н   А

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛИГИ

Г-жа Искра Михайлова, член на Европейския парламент, планира да проведе редица инициативи на територията на България подкрепени от групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, за които ще й бъде нужно да избере изпълнител за видовете услуги.

 

Услугите, които са разписани подробно в таблица №:1, която е неразделна част от тази покана, представляват информационни услуги в сферата на създаването на дигитално съдържание и уеб съдържание, организиране и провеждане на семинари с физическо присъствие както и хибридна форма на организация, менажиране и провеждане на онлайн видео конференции и семинари и уебинари както и създаването и отпечатването на рекламни материали

 

Ако проявявате интерес от участие в тази процедура за възлагане, моля, подайте оферта на един от официалните езици на Европейския съюз преди крайната дата, посочена в условията за подаване на оферта.

Можете да изтеглите поканата от тук:

bottom of page