top of page
ngts_web_st_likealocal_awl_bul0430_hr.jp

България

MIHAYLOVA Iskra.png

MIHAYLOVA

Iskra

Партия: Movement for Rights and Freedoms

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по развитие, заместващ член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, член

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, заместващ член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

KYUCHYUK Ilhan.png

KYUCHYUK

Ilhan

Партия: : Movement for Rights and Freedoms

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по външни работи, заместник координатор, член

 • Комисия по правни въпроси, заместващ член

 • Комисия по транспорт и туризъм, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, заместващ член

ALIEVA-VELI Atidzhe.png

ALIEVA-VELI

Atidzhe

Партия: Movement for Rights and Freedoms

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Комисии 

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

Делегации

 • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, заместник-председател

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, член

bottom of page