top of page

Белгия

VERHOFSTADT Guy.png

VERHOFSTADT

Guy

Партия: Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по конституционни въпроси, член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

 • Делегация за връзки с Израел, заместващ член

VAUTMANS Hilde.png

VAUTMANS

Hilde

Партия: Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по външни работи, член, координатор

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация за връзки с Япония, заместващ член
   

RIES Frederique.png

RIES

Frédérique

Партия: Mouvement Réformateur

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по петиции, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член

 •  Комисия по външни работи, заместващ член

 • Подкомисия по правата на човека, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Израел, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

CHASTEL Oliver.png

CHASTEL

Olivier

Партия: Mouvement Réformateur

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по бюджети, заместник-председател

 • Комисия по бюджетен контрол, член, координатор

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

 •  Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

bottom of page