top of page

за мен

Православна християнка съм и съм възпитавана в ценностите на християнството, личната отговорност и човешката съпричастност.Имам щастието да съм съпруга и майка и се гордея със семейството си. Житейският ми път е изпъстрен с много пътувания, скъпи за мен приятелства, малки успехи, разочарования, подкрепа и натрупване на много знания и опит, които ми помагат да бъда това, което съм. Още като студент в прекрасния северен Санкт Петербург, тогава Ленинград, научих важен урок – различната култура не е пречка, опознаването и е богатство. Познанията за различните традиции и обичаи могат само да ни научат да бъдем по-толерантни и да ни направят по-мъдри. Знанието на езици, познаването на хора от различни националности, култури и религии е най-прекрасният начин да обогатиш собствената си култура и мироглед.

Този мой опит от ранните ми студентски години се потвърди навсякъде по света, където имах щастието да уча, да работя, да общувам, да представям позициите си, да представлявам страната си – в страните от Европейския съюз, в Израел, в САЩ, в Грузия, в Китай.
Вярвам, че точно различните ни лица, вяра, традиции, обичаи, култура заедно съставят богатството на нашия свят. Благодаря на всички мои приятели от всички краища на Европа и света, които са ме дарили със своето приятелство и са разширили моя мъничък свят
Може би за това приемам така всеотдайно идеята за Европейския съюз – обединение на различностите в името на просперитета и развитието. За това съм и привърженик на свободното движение на хора и подкрепям всички общи европейски инициативи и програми за обмен и сътрудничество.


За мен образованието е ценност. Правото на образование е право на всяко човешко същество, което му дава възможност да избира своето бъдеще, да гради и да променя за добро.


Подкрепям целите на Европейския съюз в областта на образованието, науката и иновациите, защото съм убедена, че само по този път можем да гарантираме бъдеще за нашите страни и за целия ЕС.В продължение на години работих за реализацията на европейската регионална кохезионна политика в България. Убедена съм, че тя облагодетелства страната ни, че има бъдеще и че все още предстоят осъзнаването на нейното значение за страната ни и за Европа като цяло и изграждането на стабилни знание за ефекта от кохезионната политика.


Вярвам в силата на свободното предприемачество и знам, че всеки човек би предпочел достойно да работи и печели, а не да чака на помощи и милостиня. За това съм работила винаги и за това съм търсила подкрепа и от хората, които са ме избирали за народен представител. Благодаря на всички приятели от пазарджишки избирателен район, които ми дават доверието си, на всички, които ме подкрепиха и за представител в Европейския парламент. Свободната инициатива е част от свободата на модерния човек. Знам, че за българските граждани има още неизползвани възможности за предприемачество и чрез подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове за конкурентоспособност.


И не на последно място вярвам в устойчивото развитие на Европа, в екологосъобразните технологии, в зелените инвестиции и екологичната култура, които ще доведат естествено до нов растеж, основан на защитата на планетата ни и ефективното използване на ресурсите и.
Природата е била щедра към земите на моята България. Знам, че можем да да направим така, че да опазим природата си и да гарантираме просперитет и развитие. Трябва само да се научим да го правим.
Дано Бог ни даде сили!

20221110_EP-139211A_AR2_041.jpg
bottom of page