top of page
  • dkoparov

Форум, посветен на изграждането на стратегическа независимост на Европа

На 05.07 имах удоволствието да взема участие в дискусия по време на форума, посветен на изграждането на стратегическа независимост на Европа чрез предложението за регламент за критични суровини. Целта е постигането на сигурни, диверсифицирани, достъпни и устойчиви доставки за Ев


ропа.

1 преглеждане0 коментара
bottom of page