top of page

"Мастерклас за Малки и средни предприятия"

На 7 юни имах честта да модерирам специализиран панел "Мастерклас за Малки и средни предприятия" – част от програмата на Дните на бизнеса, двудневно мащабно събитие на Renew Europe в Европейския парламент.

В рамките на панела бяха представени конкретни примери за добро и ефективно сътрудничество на местните власти с малките и средни предприятия. Примерите бяха от четири общини от Европейския съюз - от Франция, от Финландия, от Белгия и от Ирландия.


コメント


bottom of page