top of page

Заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Днес на редовното заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика участвах в дебата по разглеждане на проекта на доклад за геотермална енергия.

Акцентирах върху възможностите за облекчаване на процедурите за издаване на разрешителни за геотермални инсталации и подчертах изключително важната роля, която имат местните власти за подкрепата на проекти за геотермална енергия.

Цялото изказване може да проследите тук:
Comments


bottom of page