top of page

Европейска година на уменията (2023)

С моя екип определихме юни 2023 за месец, посветен на инициативата Европейска година на уменията (2023), защото смятам, че развитието на умения е много важна тема, която заслужава внимание.

Знаете ли, че 2023 г. бе обявена за Европейска година на уменията?

Придобиването на знания и умения е от изключително значение за Европейския съюз, тъй като дава възможност да се засили конкурентоспособността, да се сътрудничи с предприятията и да се намери баланс между техните нужди и стремежите на хората, така че да се гарантира, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда. Също така да се привлекат към нашия континент хора от трети държави, разполагащи с умения и таланти, необходими на ЕС.

Повече информация за Европейската година на уменията(2023) може да откриете на моята уеб страница - https://www.iskramihaylova.eu/european-year-of-skills или на официалните страници на инициативата и на Европейските институции.

Информационната кампания се осъществява с подкрепата на групата Обнови Европа в Европейския парламент.


Comments


bottom of page