top of page

Видео от изказванe в ЕП по Общо разискване

Видео от изказването ми вчера в ЕП по Общо разискване - „Подготвени за цел 55“ и Директивата относно емисиите от промишлеността.
Comentários


bottom of page