top of page

новини

Процедура по избор на изпълнител за услуги необходими на г-жа Искра Михайлова

Interview_1.png
20221110_EP-139211A_AR2_519.jpg

Баукултур е бъдещето!

Искра Михайлова: Ще работим за защитата на Eвропйеските граждани

Прочетете цялото интервю тук

Interview_1.png

Пленарно заседание на "Обнови Европа"

С колегите от Групата "Обнови Европа" в ЕП по време на пленарното заседание в Страсбург, 21-24 октомври

Заседание на групата "Обнови Европа"

Заседание на Групата Обнови Европа в Европейския парламент с моя избор за заместник председател на Групата

Новина_1

Група от Търговище посети Вропейския парламент

По моя покана група от Търговище посети Брюксел в периода 11 - 13 септември.
Участниците в групата посетиха Европейския парламент и се запознаха с работата на европейските институции.
Представих им европейските политики, предстоящи събития от дневния ред на Европейския съюз, както и работата на евродепутатите от Движението за права и свободи и основните приоритети за работа на групата Обнови Европа.
В рамките на културна програма групата посети културно- исторически забележителности на Брюксел.

Новина_2

Работно заседние на ръководството на "Обвнови Европа"

На 8 и 9 септември, в Букурещ, участвах в работните заседания на ръководството на парламентарната група Обнови Европа, където обсъдихме приоритетните направления за работа на групата.
В рамките на културната програма осъществихме посещение на етнографския парк "Музей на селото Димитри Густи" в Букурещ

Anchor 1

Заседание на Комисията по Промишленост

На 3-ти септември взех участие в 3-тото заседание на Комисията по Промишленост, Изследвания и Енергетика (ITRE) за новия парламентарен мандат 2019-2024. Гласувах в подкрепа на Становището на ITRE относно Общия бюджет на ЕС за финансовата 2020 година, в което настояваме за по-амбициозен бюджет за изследвания и иновации, Хоризонт 2020, Механизма за свързване за на Европа и по-конкретно неговите направления за енергетиката и ИКТ, за да се изгради мост към следващата МФР, при която ще е необходимо време докато всички нови програми започнат да функционират пълноценно.

bottom of page