информационни материали

БИОЗЕМЕДЛИЕ В

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Информациоенен материал относно основните политика на ЕС в сверата на биоземеделието

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ЕС ПРЕЗ ПОГЛЕД НА АЛДЕ

Информациоенен материал относно основните политика на ЕС в миграцията

СЕЛСКО СТОПНАСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2020

Информациоенен материал относно селскостопанската политика на ЕС след 2020г. 

БРЕКСИТ - ИЗЛИЗАНЕТО НА ВЕЛИКОБРИЯНИЯ ОТ ЕС

Информациоенен материал относно излизането на Великобритания от ЕС

БЪДЕЩА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Е РЕФОРМИРАНА ЕВРОПА

Информационен материал относно засилването на евроскептицизма в Европейския съюз

КИБЕРСИГУРНОСТ

Информационен материал относно основните направления за Киберсигурност в ЕС 

contact Iskra:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design