ЧЛЕН НА ДЕЛЕГАЦИЯТА В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ

ЕВРОНЕСТ

Делегацията на Европейския парламент в Парламентарната асамблея EURONEST (DEPA) представлява Парламента на форума, създаден за обединяване на представители на ЕС и повечето от източните партньорски страни на Съюза: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна.. Асамблеята беше инициатива на Европейския парламент, която се стреми да създаде парламентарно разширяване на политиката на ЕС за Източното партньорство. Идеята, изразена в резолюция през 2007 г., най-накрая получи конкретна форма през 2011 г.

Полученото парламентарно събрание включва както 60-членната делегация EURONEST от Европейския парламент (делегацията на DEPA), така и 50 членове от страните партньори - 10 от Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна. По политически причини все още не е възможно да се допусне делегация на Беларус в събранието.

Делегацията на DEPA участва в обикновените сесии на Асамблеята и участва в комитетите и работните групи на Асамблеята.

Делегацията заседава също в Брюксел и Страсбург - независимо от структурите на Асамблеята - за да обсъди форума, както и състоянието на двустранните отношения и перспективите за бъдещето на партньорството

contact Iskra

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube