2019

 

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент по време на изказването си на 16 Януари 2019 година в Страсбург.

 

2018

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент по време на изказването си на 10 септември 2018 година в Страсбург.

Преди три години имах честта да бъда докладчик по законодателния доклад по отношение на специфичните мерки за Гърция свързани с подкрепата от структурните и инвестиционни фондове от името на Комисията по регионално развитие на този Парламент. Днес проследяваме прилагането на специфичните мерки съобразно Регламент 2015/18/39 предназначени да предоставят на Гърция подкрепа в един решаващ момент на недостиг на ликвидност и липса на публични инвестиции. Това прекрасно е отразено в Доклада на колегата Римонт. Бих искала тук да подчертая важната роля на Кохезионната политика като основния инвестиционен инструмент на Съюза за укрепване на конкурентоспособността, икономическия растеж и намаляване на неравенствата. Предвид, че Европейските структурни и инвестиционни фондове представляват най-голям източник на преки инвестиции в Гърция. Докладът на Комисията по регионално развитие  неизменно подчертава, че  структурните фондове имат значително положително въздействие върху БВП, социалното, икономическо и териториално сближаване като цяло. Използвам случая да приветствам факта, че благодарение на финансовите средства от Европейския съюз по този Регламент значително е намалял броя на проектите декларирани като  незавършени, а усвояването на Структурните фондове значително се е подобрило като Гърция е първата държава членка напълно усвоила наличните ресурси и достигнала сто процента равнище на усвояване за предишния период. В допълнение към март 2018 година Гърция показва 28% равнище на изпълнение за настоящия програмен период, което я извежда сред държавите членки с най-добри резултати като цяло. Следователно политиката за сближаване чрез тези специфични мерки е изпълнила ролята си. Същевременно бих искала да подчертая важността на структурните реформи и очаквам Гърция да продължи да се възползва в пълна степен от възможностите предоставени от програмата за подкрепа на структурните реформи с оглед създаване и укрепване на подходяща инвестиционна среда.

Евродепутатът и председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова взе участие в Лятната академия на АЛДЕ, която се провежда на 27 и 28 юни в Брюксел.

Основната цел на събитието е да се коментира бъдещето на Европа, но също така и структурата и основните дейности на Европейския парламент. Лятната академия на АЛДЕ събра около 100 млади либерали и демократи от цяла Европа, в това число и трима представители на младежкото ДПС. Списъкът с лекторите включва членове на Европейския парламент, както и експерти от различни сфери. По този начин бе възможно да се организира дебат между представители на различни политически младежки организации от цяла Европа. Всички участници се включиха и в съставянето на съвместно изявление, в което бяха изложени и основните коментирани теми.

По време на своето изказване Искра Михайлова изложи подробно структурата и основните дейности и задачи на председателстваната от нея Комисия по регионално развитие в Европейския парламент. По време на дискусията младежите задаваха интересни въпроси за фактическата работа на Комисията и съвместното вземане на решения.

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент взе участие в 7-та редовна сесия на Парламентарната асамблея на ЕВРОНЕСТ

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент взе участие в 7-та редовна сесия на Парламентарната асамблея на ЕВРОНЕСТ, която се провежда на 25-27 юни в Брюксел.

Основни теми по време на тридневния дебат между членовете на европейския парламент и депутатите от националните парламенти на Армения, Азърбайджан, Грузия, Молдова и Украйна са регионалната сигурност, преките чуждестранни инвестиции, борбата с прането на пари и корупцията, които са последвани от приемането на резолюции по темите регионална сигурност, преки чуждестранни инвестиции, енергийна ефективност, социална сигурност и борба с прането на пари и корупцията.

По време на заседанието на 26 юни 2018 Искра Михайлова се изказа в качеството си на докладчик в сянка по проекто- резолюцията на тема борба с неформалния и недеклариран труд, повишаване на социалната сигурност на служителите в Европейския съюз и страните от Източното партньорство.

Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент бе част от форума посветен на Европейския ден на морето, който се проведе на 30-31 май в Бургас

Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент бе част от форума посветен на Европейския ден на морето, който се проведе на 30-31 май в Бургас. Форумът е на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия и на Министерството на транспорта на България и е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. След  Рим, Брюксел, Гданск, Бремен, Пул, които вече са на картата на европейската морска общност, тази година домакин на двудневната конференция е Бургас.
Над 700 гости на Европейския морски ден посетиха БСУ. Сред официалните лица бяха: еврокомисарят по околната среда и морска политика Кармену Вела както и ръководители на различни държавни институции от останалите пет морски държави. Сред гостите бяха още  представители на дипломатически мисии у нас, народни представители, учени, морски експерти. Конференцията откри като домакин бургаският кмет Димитър Николов.

„Това ще ни даде възможност да начертаем общо бъдеще на Черно море с помощта на европейски съюз. Регионалната политика може да помогне за реализирането на инвестиционен потенциал за развитие“, каза при откриването на събитието евродепутатът и председател на комисията по регионална политика в ЕП, Искра Михайлова.

кохезионната политика чества своята 30 годишнина

През 2018г. кохезионната политика чества своята 30 годишнина. На 29 май, съвместно с Комисаря по регионална политика Корина Крецу, в Европейския Парламент – Страсбург и Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент откриха фотоизложба посветена на постиженията на кохезионната политика през годините. Това е най-видимата политика, която е и най-близко до гражданите на Европа. Фотоизложбата представи добри практики от реализирани проекти, създали работни места, предоставили финансова подкрепа на стартиращи предприятия, малки и средни предприятия, подкрепили изграждането на пътища, водоснабдяване, детски градини и училища, здравна, социална, широколентова инфраструктура и пр. На същия ден бе оповестен и бъдещият законодателен пакет на една модерна, реформирана и опростена кохезионна политика след 2020г. 
За България предвидените средства в предложението за 2021-2027г. са 8,9 милиарда евро, с около 8% повече от настоящия програмен период.

Присъединяването към ЕС е изцяло в ръцете на страните от Западните Балкани

Прочете цялата статия на : http://www.europost.eu/article?id=22841

ALDE Party Council in Sofia, 27-28.04.2018

ИСКРА МИХАЙЛОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕЩА НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА „ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИИТЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ“

Искра Михайлова председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент взе участие в международната среща на президентите на „Интернационалната Федерация на Асоциациите на Библиотеките и Институциите“, която се проведе 19 март 2018 г. в Испания, Барселона.

На събитието беше представено дългоочакваното обобщение на доклада за глобалните визии, който разкрива невероятните прозрения в мненията на над 31 000 участници от 213 страни и територии  на всички седем континента.

Преобладаващо, най-важното заключение от глобалната визия е откритието, че ние сме глобално обединени в нашите цели. Сред регионите, видовете библиотеки и продължителността на ангажираността с библиотеките ние споделяме дълбок ангажимент към трайната стойност и ролята на библиотеките.Това ни дава здрава основа, в която да проучим как свързаното библиотечно поле може да посрещне предизвикателствата на бъдещето.

ИСКРА МИХАЙЛОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА „INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2018“

Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент взе участие в  официалната церемония за връчване на наградите за принос в развитието на българската инфраструктура „Infrastructure Bulgaria Awards 2018“.

Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и се организира отГрадът Медиа Груп. Събитието цели популяризирането на добрите практики и постижения на водещите компании и професионалисти в сферата на инфраструктурата.

Авторитетното жури, съставено от 17 членове, представители на оперативните програми „Транспорт“, „Региони в растеж” и „Околна среда”, на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора, отличи софийското метро за „Най-успешен инфраструктурен проект на десетилетието“ в периода 2007-2017.

Искра Михайлова заяви, че България е един чудесен пример за това как инвестирането в инфраструктура може да промени облика на една страна. „България не очакваше растеж, какъвто имаме, когато преди 10 години започнахме изпълнението на първите оперативни програми. Сега, на прага на новия период на ЕС, когато водим преговорите за бъдещата многогодишна финансова рамка, ние можем да покажем примера на България. Това е важно както за нас, така и за целия ЕС, защото напомняме, че изконното начало на регионалната политика на ЕС е преодоляване на различията между регионите чрез различни проекти, в това число и проекти за инфраструктура, които водят до развитие на икономиката и качествени промени в регионите“, добави още тя.

05.03.2018 г-жа Искра Михайлова организира семинар на тема "Отворено управление - новa възможност за либералните демокрации.
Привличане на гражданите в процеса на взимане на решения на местно ниво. Визията на ДПС

Дебатът за бъдещето на кохезионната политика след 2020

На 01 февруари 2018 г. стартира дебатът за бъдещето на кохезионната политика след 2020 в Комисията по регионално развитие към Европейския парламент с председател  Искра Михайлова.

В дискусията взе участие и министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова.

„Политиката за сближаване е много важен инструмент за ЕС. Отделяме много време от заседанията на Комисията по регионално развитие, за да дискутираме нейното бъдеще. В момента подготвяме нашето становище по Седмия доклад на ЕК за кохезионната политика“, подчерта председателят на КРР Михайлова.

 

Г-жа Искра Михайлова, взе участие в официална среща с председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от ЕС в София

Темата на срещата беше „Ролята на европейските макрорегионални стратегии за постигане на устойчиво развитие, сигурност и стабилност“.

Г-жа Михайлова представи пред участниците в срещата позициите и работата на комисията, свързана с бъдещето на Съюза. Нашата дейност е подчинена на категоричното ни убеждение, че само обединени можем да бъдем по-силни и по-успешни, подчерта Искра Михайлова. Задачата ни е да направим Европейския съюз по-близък и разбираем за неговите граждани, защото близостта на гражданите с европейските политики и институции е в основата на неговото бъдеще, добави тя. Искра Михайлова посочи необходимостта от бързи действия за гарантирането на сигурността, защитата на европейските граждани и на европейските граници във връзка с управлението на процесите на миграцията, на инвестициите извън ЕС, на екологичните проблеми и изменението на климата.

Тя изрази категоричната подкрепа на Европейския парламент за европейските ценности и заяви, че той ще продължи да работи активно за приближаване до гражданите. Общите успехи според нея се дължат на близкия синхрон в работата с Европейската комисия.

Искра Михайлова заяви, че Европейският парламент очаква предложението на ЕК за нова финансова рамка за периода след 2020 г., което да не е само финансово, а и предложение за модел на политики. Убедена съм, че само обединението на нашите усилия ще донесе успех и по-добро бъдеще за гражданите на Съюза, отбеляза още председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.

Конференция  на тема „Конструиране на бъдещето ни и проектиране на следващата многогодишна финансова рамка след 2020“ - гъвкавост,  симплификация, синергия и допълване между европейските финансови инструменти.

На 09 януари 2018г. г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в конференция  на тема „Конструиране на бъдещето ни и проектиране на следващата многогодишна финансова рамка след 2020“ - гъвкавост,  симплификация, синергия и допълване между европейските финансови инструменти.

2017

Г-жа Искра Михайлова, взе участие в официална среща с председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от ЕС в София

Делегация на членовете на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, председателствана от Искра Михайлова  посети София за периода 30-31 октомври 2017г.

Целта на посещението е да се съберат успешни примери от изпълнени европейски проекти, променили живота на хората към по-добро.

На 30 октомври се проведе среща с премиера Бойко Борисов, на която бяха обсъдени постиженията и въздействието от прилагането на кохезионната политика за България, както и ползите за страните-членки, преспективите след 2020г. и приоритетите за Българското председателство. Посочена бе необходимостта инвестициите да бъдат по-ефективни, по-бързи за изпълнение, по-прозрачни и видими за гражданите. По време на събитието присъстваха още вицепремиерът Томислав Дончев, както и евродепутатите Андрей Новаков, Ангел Джамбазки, Станислав Полчак, Йоахим Целер, Констанца Крел, Йенс Нилсон, Матхийс ван Милтенбург, Юнус Омарже.

В рамките на посещението на делегацията на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент делегатите посетиха метрото, разгледаха Музея за история на София и Ларгото, както и центъра за управление на трафика на София.
Проектите на София, реализирани в програмен период 2007 – 2013 година, както и в настоящия програмен период, бяха представени от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.
Сред представените проекти бяха интегрираният план за градско развитие на София, проекта за разширение на метрото, завода за отпадъци, модернизирането на градския транспорт, ремонта на парка на НДК, разкриването на културно-историческо наследство и откриването на Музея за история на София.

Платформа на Европейските общини

Председателят на Комисията по регионална политика в Европейския парламент Искра Михайлова, Еврокомисар Мария Габриел с ресор „Цифрова икономика и общество“, вицепрезидентът на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, председателят на Националното сдружение на общините в република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов и председателят на Асоциация „Евроадванс“ и основател на проекта TheMayor.EU Боян Томов дадоха старта на единствената по рода си платформа на Европейските общини. Събитието се проведе по време на петата церемония „Кмет на Годината” 2017 и постави началото на платформата TheMayor.eu – Порталът на Европейските общини. Електронната платформа цели да информира европейските граждани за добри практики, внедрени от общинската администрация в съответните градове. Платформата дава по-добра възможност за комуникация между градоначалниците, както и по-достъпна информация за работата на европейските общини.

На 17.02.2017  се проведе представяне на Виртуална изложба - "Либерални общини на България - повече Европа, повече успех''

Г-жа Искра Михайлова, Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, бе удостоена с Наградата за регионално развитие за 2017. Председателят на Комисията за регионално развитие на Европейския парламент Искра Михайлова получи престижната награда за Регионално развитие за 2017 г. на сп. The Parliament Magazine. The Parliament Magazine организира ежегодни награди за забележителна работа на членове на Европейския парламент в 17 категории. Това са „Оскарите“ за евродепутатите. Наградата бе връчена на церемония в Брюксел от председателя на Комитета на регионите на ЕС Марку Маркула на представител на екипа на г-жа Михайлова, която в момента е в България.

Конференция "Резултати и добри практики от изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции EFSI"

Резултатите от изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), основен елемент от Европейския фонд за стратегически инвестиции (планът „Юнкер“), бяха представени в България. Това се случи на специална конференция, организирана от Искра Михайлова - председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, със съдействието на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Събитието се проведе на 11 май 2017 г. в София.

Конференцията бе открита от Искра Михайлова, Кирил Домусчиев – председателя на КРИБ и министъра на финансите. Изпълнителният директор на ЕФСИ Вилхелм Молтерер ще представи дейността на плана „Юнкер“ в подкрепа на бизнеса.

Зам.-изпълнителният директор на ЕФСИ Илияна Цанова  презентира успешни примери на ЕФСИ проекти. Марк Мауинни, директор на Европейския консултантски център за инвестиционни проекти,  говори на тема „Как да разработим и представим проект за подкрепа от ЕФСИ“. Керстин Йорна, зам.-главен директор на ГД „Икономически и финансови въпроси“ на Европейска комисия,  представи подкрепата на ЕС за инвестиции за растеж и заетост. Опитът на България и успешни примери  представи Кирил Величков, ръководител управление „Европейски проекти и финансови институции” в СИБАНК.

Европейска седмица на регионите и градовете

На 9 октомври 2017г., г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, взе участие в офиациалното откриване на Европейската седмица на регионите и градовете заедно с комисаря по регионалната политика Корина Крецу и президента на Комитета на регионите Карл Хайнц Ламбертц. Церемонията по откриване се проведе в пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел. Дебата се концентрира върху строителството на устойчиви градове и региони и как те биха могли да бъдат носители на промяната.

Европейски териториален обзор: териториална кохезия отвъд граници

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в конференция на високо равнище на тема “Европейски териториален обзор: териториална кохезия отвъд границите” на 12 октомври. Събитието беше част от Европейската седмица на градовете и регионите 2017 г. , която се проведе от 10 до 12 октомври в Брюксел.  Михайлова беше поканена, за да открие панела “Териториални измерения на бъдещите политики”. В рамките на събитието бяха представени непубликувани данни за териториалното разнообразие в Европа, добри практики и способи за развитие на транс-граничните зони.  „Днес ние живеем в свят, в който повече от когато и да било, глобализацията оказва влияние във всеки аспект от нашия живот,  нашите територии и политики. Бих искала да подчертая важността на съвместните териториални инициативи и практики, не само касаещи регионалните политики, но също така и области като единния европейски пазар, програмата в областта на цифровите технологии, трудовата заетост, свободното и др.

Принципи на формиране на Европейския дневен ред

 Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, взе участие в дискусия на тема „Принципи на формиране на Европейския дневен ред“ на 10 октомври 2017г. в Европейския парламент. Участниците дискутираха формирането на работната програма на Европейския съвет за предстоящия период и обсъдиха причините за разглеждането на определени политики с приоритет пред останалите. Целите определени от Европейските лидери на Съвета на високо равнище в Рим 2017г., както и бъдещето на Съюза на 27`те също така бяха тема на дискусията. Панелистите представиха модели на формиране на програмата на Европейския съвет.

Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа

На 03.12.2016г. в град Велинград г-жа Искра Михайлова откри изложба " Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа" от 14:00 ч. в сградата на централния офис на ДПС.

 

2016

Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа

На 26.11.2016г. в град Стара Загора г-жа Искра Михайлова и областния председател г-н Халил Летифов откриха изложба " Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа" в сградата на операта.

Либерални партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократи за Европа

На 19.11.2016г. в град Търговище, г-жа Искра Михайлова член на европейския парламент  и г-н Тунчер Кърджалиев откриха изложба " Либералните партии в Европейския парламент част от групата на Либералите и Демократите за Европа". Изложбата е разположена в регионалната библиотека " Петър Стъпов" - град Търговище и тя ще бъде свободно достъпна за всеки от 09:00  до 17:00ч. до 25.11.2016

Работна вечеря на високо ниво с присъствието на комисар Крету, VP от Европейската инвестиционна банка и  Европейската сметна палата,

В сряда на 18.11.2015г., г-жа Искра Михайлова организира работна вечеря на високо ниво с присъствието на комисар Крету, VP от Европейската инвестиционна банка и  Европейската сметна палата, Комитета на регионите и други институции, включително и Институт за управление на проекти. Целта е да се обсъдят конкретните стъпки за опростяване на политиката на сближаване и да я направи по-ориентирано към резултатите.  #EUcohesionpolicy

Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа

На 5 февруари в Кърджали се проведе семинар на тема “Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”. Семинарът се организира под патронажа на г-жа Искра Михайлова -  член на Европейския парламент, председател на комисията по регионално развитие на ЕП, избрана от листата на ПП “Движение за права и свободи” съвместно с председателския съвет на ПП “Движение за права и свободи”. На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на Европейските региони, предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и добрите практики в местното самоуправление. За участие в семинара са поканени представители на либерални общини от Южна България.

Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа

На 12 февруари в град Търговище - комплекс "Белият кон и Рай" се проведе семинар на тема “Либерални ценности и практики на местното самоуправление в България и Европа”. Семинарът се организира под патронажа на г-жа Искра Михайлова -  член на Европейския парламент, председател на комисията по регионално развитие на ЕП, избрана от листата на ПП “Движение за права и свободи” съвместно с председателския съвет на ПП “Движение за права и свободи”. На форума бяха обсъдени възможностите за развитие на Европейските региони, предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и добрите практики в местното самоуправление. За участие в семинара са поканени представители на либерални общини от Северна България.

Трансгранично сътрудничество - мостове през Европа

На 26-27.04.2016 се проведе конференция на тема : "Трансгранично сътрудничество - мостове през Европа", която се проведе в град Свиленград. 

2015

 

АЛДЕ в подкрепа на основните човешки права и свободи в България

На 06.11.2015г. се проведе семинар в град Пазарджик, организиран от Искра Михайлова на тема : "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"

АЛДЕ в подкрепа на основните човешки права и свободи в България

На 07.11.2015г. се проведе семинар в град Велинград,  организиран с помоща на АЛДЕ и Искра Михайлова на тема: "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"

АЛДЕ в подкрепа на основните човешки права и свободи в България

На 08.11.2015 се проведе семинар в град Огняново, организиран с помоща на АЛДЕ и Искра Михайлова на тема: "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"

АЛДЕ в подкрепа на основните човешки права и свободи в България

На 13.11.2015г. в град Етрополе, се  проведе семинар с помоща на АЛДЕ и Искра Михайлова на тема: "АЛДЕ в подкрепа основните човешки права и свободи в България"

REGI-COTER среща с участието на комисаря по регионална политика Корина Кретсу

13.10., Искра Михайлова участва в съвместното REGI-COTER среща с участието на комисаря по регионалната политика Корина Крету. Тя подчерта, че комисията REGI насърчава развитието на европейски интегриран програма за градовете и подчертава необходимостта от по-нататъшно укрепване градско измерение в европейска рамка на политиката. Ние вече са имали също ползотворно сътрудничество с Комитета на регионите по този въпрос. Сега е важно да продължи да обединят усилията си и да работят заедно по тази инициатива, за да се ускори успешното създаване и реализация на програма за градско развитие на ЕС.

Заседание на Комисията по регионално развитие в ЕП с участието на г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас

На 26.02. на поредно заседание на Комисията по регионално развитие в ЕП, председателствана от г-жа Искра Михайлова, участие взе г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас, който представи българския опит в усвояването на Европейските фондове, ефекта от проектите изпълнявани в рамките на Кохезионната политика, за населението на община Бургас. Г-н Николов изрази и гледната точка на град Бургас относно предложения от страна на Европейската комисия Европейски дневен ред /EU Urban Agenda/. Той посочи, че градското измерение в европейските политики съществува отдавна и това измерение се доказва като най-съществената част в стремежа към кохезия и развитие. Доказателство за това са именно европейските финансови инструменти за подкрепа, в които градовете са с най-активна роля и реално измерими резултати. Разработването на Европейски дневен ред за градовете е естествен етап в посока създаване на стратегическа рамка за изпълнение на основните европейски политики. Добавената стойност на подобен дневен ред е преди всичко 

Бюджетът на ЕС от решаващо значение за насърчаване на инвестициите

Бюджетът на ЕС от решаващо значение за насърчаване на инвестициите.Политиката на сближаване е идентифициран като един от най-ефективните инструменти в подкрепа на финансово стратегията Европа 2020.  Тези инструменти са станали все по-важни след финансовата криза 2007 г. Останалите жизненоважен източник на публичните инвестиции в цяла Европа. Максимизиране на наличните ресурси е от изключително значение за постигане на икономически растеж.  В много страни, средствата за сближаване представлява повече от 60 на сто от инвестициите бюджет.

Работна среша на г-жа Михайлова и комисаря по регионална политика г-жа Корина Кретцу

Работна среща на г-жа Искра Михайлова с комисаря по регионална политика Корина Кретцу. а 08.09.2015г. по време на заседанието на Европейския парламент в Страсбург г-жа Искра Михайлова проведе редовната си работна сресхта с Комисаря по регионална политика Корина Крецу. Срещата се състоя веднага след приключването на дебата в пленарна зала, посветен на Кохезионата политика. По време на срещата беше обсъдена и инициативата "Кмет на годината" и регионите през 2016г. В срещата взе участие и българският евродепутат Андрей Ковачев. 

г-жа Искра Михайлова открива своя офис в град Казънлък

На 05.06.2015г. Г-жа Искра Михайлова открива свой офис в град Казънлък

Встъпително слово на г-жа Искра Михайлова на заседанието на Втората Конференция за Кохезионна политика на ЕС

На 06 февруари Искра Михайлова взе участие с встъпително слово в заседанието на Втората Конференция за Кохезионна политика на Европейския съюз, която се провежда в Рига в периода 4-6 февруари. Конференцията с тема " Предизвикателства пред новата Кохезионна политика 2014-2020г " е организирана от Латвийското председателство на ЕС, Европейската комисия и Асоциацията за регионални изследвания. Участие взимат млади представители на академичната общност в Европа, политици, представители на ЕК и неправителствени организации. Домакин на Конференцията е Латвийският университет.

Конференция "Кохезионна политика 2014 - 2020 - предизвикателства и перспективи"

На 29.05.2015г. с подкрепата на г-жа Искра Михайлова и АЛДЕ Груп се проведе конференция на тема "Кохезионна политика 2014-2020г.- предизвикателства и перспективи"

Деня на Европа - 9 май

На 8 май Информационното бюро на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България организираха отбелязването на Деня на Европа – 9 май с дискусия на тема "ЕС като най-успешния мирен проект". В нея взеха участие г-жа Искра Михайлова (АЛДЕ) и други. евродепутати.

Семинар "Ролята на местните власти в изграждането на либералния модел "Повече Европа" за развитие"

На 29.05.2015г. с подкрепата на г-жа Искра Михайлове се проведе семинар "Ролята на местните власти в изграждането на либералния модел "Повече Европа" за развитие"

Изложба в ЕП с подкрепата на г-жа Искра Михайлова

"Различия без граници" 

От 13.07. до 17.07.2015г. с подкрепата на г-жа Искра Михайлова и групата на АЛДЕ ще се проведе изложба в Европейския парламент "Различие без гранци" - фотографии на г-н Васил Гарнизов 

2014

 

Посещение на групата от област Стара Загора в ЕП

На 19 и 20 ноември групата от област Стара Загора посетиха Европейския парламент по покана на евродепутата от АЛДЕ Група Искра Михайлова.

35-ти Конгрес на Алианса на Либералите и Демократи за Европа в Лисабон, Португалия

На 20-23.11.2014г. се проведе 35-тия Конгрес на Алианса на Либералите и Демократите за Европа в Лисабон, Португалия

АЛДЕ в подкрепа на Българските градовете  и региони - предизвикателства и възможности 2014 - 2020

На 28-29.11.2014г. се проведе семинар на ALDE group под патронажа на г-жа Искра Михайлова в град Правец на тема: АЛДЕ в подкрепа на Българските градовете  и региони - предизвикателства и възможности 2014 - 2020

Семинар "Прилагането на либералната платформа за развитие на европейските региони - път за устойчиво развитие на малкия и средния бизнес в българските общини

07-08.11.2014г. се проведе семинар на тема: ПРИЛАГАНЕТО НА ЛИБЕРЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ - ПЪТ ЗА УСТОИЧИВО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ И   СРЕДНИЯ  БИЗНЕС В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ, организиран от г-жа Искра Михайлова за представителите на малкия и среден бизнес от Общините - Велинград, Ракитово, Батак и Пещера. Лектори на семинара бяха проф. Цветан Давидков и гл.ас Виктор Токушев от СУ"Св.Климент Охридски" , зам.министър Бюрхан Абазов и Боянка Пайталова.

г-жа Искра Михайлова посрещна група от 30 младежи от регион Пазарджик в ЕП

На 04-05.11.2014г. г-жа Искра Михайлова посрещна група от 30 младежи от регион Пазарджик в европейския Парламент. Те имаха възможност да се запознаят с работата на парламента и на члена на европейския парламент Искра Михайлова.

contact Iskra

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube