ЧЛЕН НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС-АРМЕНИЯ И ЕС - АЗЕРБАЙДАН И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОМИТЕТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС-ГРУЗИЯ

Отношенията между Европейския парламент и страните от Южен Кавказ - Армения, Азербайджан и Грузия - се осъществяват чрез една делегация: Делегацията в комисиите за парламентарно сътрудничество между ЕС и Азербайджан и в парламентарния комитет за асоцииране ЕС-Грузия ( Делегация на ДССА).

Както се посочва пълното име на делегацията, бяха създадени специални форуми за обединяване на избраните представители на ЕС и на страните от Южен Кавказ: "Парламентарни комисии за сътрудничество" за Армения и Азербайджан и "Парламентарен комитет за асоцииране" за Грузия. Макар че те се различават леко, защото правните договорености между ЕС и страните са различни, всички обединяват парламентаристи най-малко веднъж годишно, за да обсъдят двустранните отношения и общите проблеми. Местата на срещите се редуват между Южен Кавказ и Брюксел или Страсбург

contact Iskra

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube