News

Г-жа Михайлова посрещна посетителска група от България
Г-жа Михайлова посрещна посетителска група от България

information materials

БИОЗЕМЕДЛИЕ В

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Кратък текст които разяснява основните направления за Биоземеделие в Европейския съюз

Abou

Здравейте,

Аз съм Искра Михайлова.

Православна християнка съм и съм възпитавана в ценностите на християнството, личната отговорност и човешката съпричастност.Имам щастието да съм съпруга и майка и се гордея със семейството си. Житейският ми път е изпъстрен с много пътувания, скъпи за мен приятелства, малки успехи, разочарования, подкрепа и натрупване на много знания и опит, които ми помагат да бъда това, което съм. Още като студент в прекрасния северен Санкт Петербург, тогава Ленинград, научих важен урок – различната култура не е пречка, опознаването и е богатство. Познанията за различните традиции и обичаи могат само да ни научат да бъдем по-толерантни и да ни направят по-мъдри. Знанието на езици, познаването на хора от различни националности, култури и религии е най-прекрасният начин да обогатиш собствената си култура и мироглед.

contact Iskra:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2020 iskramihaylova.eu by Nemesis Design