top of page
Shadow_edited_edited.png

информационни материали

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

ВЪЛНАТА ОТ САНИРАНЕ - ПЪТЯТ КЪМ ВЪГЛЕРОДНО-НЕУТРАЛНА ЕВРОПА

БИОЗЕМЕДЛИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, информациоенен материал относно основните политика на ЕС в сферата на биоземеделието

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ЕС ПРЕЗ ПОГЛЕД НА АЛДЕ, информациоенен материал относно основните политика на ЕС в сферата на миграцията

СЕЛСКО СТОПНАСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2020, информациоенен материал относно селскостопанската политика на ЕС след 2020г

БРЕКСИТ - ИЗЛИЗАНЕТО НА ВЕЛИКОБРИЯНИЯ ОТ ЕС, информациоенен материал относно излизането на Великобритания от ЕС

БЪДЕЩА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Е РЕФОРМИРАНА ЕВРОПА, информационен материал относно засилването на евроскептицизма в Европейския съюз

КИБЕРСИГУРНОСТ, информационен материал относно основните направления за Киберсигурност в ЕС 

ЗЕЛЕН ПАКТ, дигитална трансформация, възможности за конкурентоспособността на българската икономика

Shadow_edited.png
bottom of page