top of page

Изказвания в пленарна зала

изказвания в пленарана зала

Част от дейността на всеки депутат в Европейския парламент включва изказвания по разнообразни теми. Разбира се, именно в тези изказвания се забелязва и фокуса на интерес към определена тема, за която съответният депутат работи. Аз съм се борила за много каузи в досегашната ми работа в ЕП, а изказванията ми в пленарна зала илюстрират само част от тях. Парламентът се събира на пленарна сесия всеки месец (с изключение на август) в Страсбург в рамките на месечна сесия с продължителност четири дни (от понеделник до четвъртък). Работата по време на пленарна сесия е посветена главно на обсъждания и на гласуване. Единствено текстовете, гласувани по време на пленарно заседание и писмените декларации, подкрепени с подписите на мнозинството от членовете на Парламента, представляват официални документи на Европейския парламент. Членовете на ЕП, които искат думата, се записват в списък на ораторите, където се определя ред в зависимост от числената значимост на тяхната политическа група.

bottom of page