top of page

Бюро

BOYER Gilles.png
france%20(23%20members)_edited.jpg

BOYER

Gilles

Партия: Indépendant

Отговорности в ЕП

 • ЕП, квестор

 • Бюро на Европейския парламент, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, координатор, член

 • Комисия по бюджетен контрол, заместващ член

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово, член

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместващ член

CANFIN Pascal.png
france%20(23%20members)_edited.jpg

CANFIN

Pascal

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, председател

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико, член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), заместващ член

LOISEAU Nathalie.png
france%20(23%20members)_edited.jpg

LOISEAU

Nathalie

Партия: Liste Renaissance

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, председател

 • Комисия по външни работи, член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, координатор, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО, заместник-председател

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

SEJOURNE Stephane.png
france%20(23%20members)_edited.jpg

SÉJOURNÉ

Stéphane

Партия: La République en marche 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на делегации, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегацията в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по правни въпроси, член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Меркосур, председател

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико, заместващ член

AUSTREVICIUS Petras.png
lithuania (2 members).png

AUŠTREVIČIUS

Petras

Партия:  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член  

 • Съвет на председателите на делегации, член  

Отговорности в парламентарната група

 • „Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по външни работи, член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана, член, координатор

 • Комисия по транспорт и туризъм , заместващ член

 • Подкомисия по правата на човека, заместващ член

 • Специална комисия за чужда намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Афганистан, председател

 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО, член

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация за връзки с Беларус, заместващ член

BILBAO BARANDICA Izaskun.png
spain (9 members).png

BILBAO BARANDICA

Izaskun

Партия: : Partido Nacionalista Vasco

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по рибно стопанство, член

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Андската общност, заместник-председател

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати , заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, член

CHASTEL Oliver.png
belgium (4 members).png

CHASTEL

Olivier

Партия: Mouvement Réformateur

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по бюджети, заместник-председател

 • Комисия по бюджетен контрол, член, координатор

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

 •  Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

 • Подкомисия по данъчни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

GAMON Claudia.png
austria (1 member).png

GAMON

Claudia

Партия: : NEOS – Das Neue Österreich

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

Делегации:

 • Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), заместник-председател

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместващ член

IN`T VELD Sophia.png
netherlands (7 members).png

IN ’T VELD

Sophia

Партия: : Democraten 66

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член, координатор

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, заместващ член

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, член

KELLEHER Billy.png
ireland (2 members).png

KELLEHER

Billy

Партия: Fianna Fáil Party

Отговорности в ЕП

ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа

Комисии

                

 • Комисия по икономически и парични въпроси, член

 • Подкомисия по данъчните въпроси, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Анкетна комисия за защита на животните по време на транспорт, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

KYUCHYUK Ilhan.png
bulgaria (3 members).png

KYUCHYUK

Ilhan

Партия: : Movement for Rights and Freedoms

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по външни работи, заместник координатор, член

 • Комисия по правни въпроси, заместващ член

 • Комисия по транспорт и туризъм, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, заместващ член

PETERSEN Morten.png
denmark (6 members).png

PETERSEN

Morten

Партия: Det Radikale Venstre 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии:

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместник-председател

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации:

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

USPAKICH Viktor.png
lithuania (2 members).png

USPASKICH

Viktor

VERHOFSTADT Guy.png
belgium (4 members).png

VERHOFSTADT

Guy

Партия: Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

Комисии

 • Комисия по конституционни въпроси, член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

 • Делегация за връзки с Израел, заместващ член

Партия: Darbo partija

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по регионално развитие, член

 • Комисия по правни въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, член

 • Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, заместващ член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, заместващ член

SIMECKA Michal.png
slovenia (2 members).png

ŠIMEČKA

Michal

Партия: Progresívne Slovensko

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Президентство на групата „Обнови Европа“, заместник-председател

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

ANSIP Andrus.png
estonia (3 members).png

ANSIP

Andrus

Партия: Eesti Reformierakond

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместник-председател

 • Комисия по петиции, член

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, член

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика , заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Панафриканския парламент, член

 • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, заместващ член

 • Делегация за връзки с Израел, заместващ член

FLEGO Valter.png
slovenia (2 members).png

FLEGO

Valter

Партия: Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии    

        

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по транспорт и туризъм  заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, заместник-председател

 • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия, заместващ член

GHINEA Cristian.png
romania (8 members).png

GHINEA

Cristian

Партия: USR-PLUS 

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по регионално развитие. заместник-председател, заместник-координатор

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член

 • Комисия по бюджетен контрол, член

 • Комисия по конституционни въпроси, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, заместващ член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова, член

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, заместващ член

IJABS Ivars.png
latvia (1 member).png

IJABS

Ivars

Партия: Attīstībai/Par!

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, член

 • Комисия по икономически и парични въпроси, заместващ член

 • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

 • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, заместващ член

 • Делегация за връзки с държавите от Андската общност, заместващ член

 • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, заместващ член

KARLSBRO Karin.png
sweden (3 members).png

KARLSBRO

Karin

Партия: Liberalerna

Отговорности в ЕП:

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • „Обнови Европа“, координатори

Комисии

  

 • Комисия по международна търговия, член, координатор

 • Подкомисия по правата на човека, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Беларус, заместник-председател

 • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест, член

 • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, заместващ член

KATAINEN Elsi.png
finland (3 members).png

KATAINEN

Elsi

Партия: Suomen Keskusta

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член    

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместник-председател

 • Комисия по транспорт и туризъм, член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Канада, заместващ член

MULLER Ulrike.png
germany (7 members).png

MÜLLER

Ulrike

Партия: Freie Wähler

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на делегации , член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, член, координатор

 • Комисия по петиции, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

Делегации

 

 • Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия, председател

 • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия, член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

TORVALDS Nils.png
finland (3 members).png

TORVALDS

Nils

Партия: Svenska folkpartiet

Отговорности в ЕП

ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

       

 • Комисия по бюджети, член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, член, координатор

 • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, заместващ член

TOOM Yana.png
estonia (3 members).png

TOOM

Yana

Партия: Eesti Keskerakond

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по петиции, заместник-председател, координатор

 • Комисия по заетост и социални въпроси, член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия, член

 • Делегация за връзки с Ирак, заместващ член

GLUCK Andreas_1-01.png
romania (8 members).png

TUDORACHE

Dragoş

Партия: Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

 • Съвет на председателите на комисии

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Специална комисия по изкуствен интелект в цифровата ера, председател

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, заместник-координатор, член

 • Комисия по външни работи, заместващ член

 • Подкомисия по сигурност и отбрана , заместващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово, член

 • Делегация за връзки с Китайската народна република, заместващ член

 • Делегация за връзки със Съединените американски щати, член

VAUTMANS Hilde.png
germany (7 members).png

VAUTMANS

Hilde

Партия: Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Анкетна комисия за защита на животните по време на транспорт, заместиващ член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони,заместиващ член

 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,заместиващ член

 • Комисия по външни работи ,координатор, член

 • Комисия по правата на жените и равенството между половете,член

 • Специална комисия за борба с рака, заместиващ член

Делегации

 • Делегация за връзки с Япония, заместиващ член
  Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

JOVEVA Irena.png
slovenia (2 members).png

JOVEVA

Irena

Партия: Lista Marjana Šarca

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

Комисии

 • Комисия по култура и образование, член

 • Комисия по заетост и социални въпроси, заместващ член

 • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, заместващ член

 • Специална комисия за борба с рака, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, заместник-председател

 • Делегация за връзки с Палестина, заместващ член

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, заместващ член

 •  Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия, заместващ член

GOERENS Charles.png
luxembourg (2 members).png

GOERENS

Charles

Партия: : Parti démocratique

Отговорности в ЕП

 • ЕП, член

Отговорности в парламентарната група

 • Бюро на групата „Обнови Европа“, член

 • Председател на делегация в „Обнови Европа“

 • “Обнови Европа“, координатори

Комисии

 • Комисия по конституционни въпроси, заместник-председател

 • Комисия по развитие , член, координатор

 • Подкомисия по правата на човека, член

 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони, заместващ член

 • Комисия по бюджети, заместващ член

Делегации

 • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, член

 • Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС, член

 • Делегация за връзки с Арабския полуостров, заместващ член

bottom of page